Strona Główna » Ogólnie, Wywiady » Walka z plagiatami

Coraz większa liczba studentów łamie prawa autorskie pisząc prace licencjackie i magisterskie, ale również referaty i prace zaliczeniowe. Zdarza się, że studenci przepisują całe fragmenty książek, lub kopiują prace z internetu bez podania źródła. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o prawie autorskim „Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”. Aby uniknąć posądzenia o plagiat należy zawsze podawać autora cytatu oraz źródło z jakiego korzystaliśmy.

Uczelnie walczą z nieuczciwymi studentami sięgając po różne narzędzia, jednym z nich jest program plagiat.pl, o którym rozmawiamy z Michałem Wykurzem z Internetowego Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

W jaki sposób działa plagiat.pl, który jest w stanie rozpoznać fragmenty tekstów w pracach magisterskich i dyplomowych jako wierny przepis z innych publikacji, bez podania źródła, czyli tzw. plagiat?
Internetowy System Antyplagiatowy Plagiat.pl dokonuje analizy badanego dokumentu poprzez porównanie wprowadzonego do Systemu tekstu z materiałami dostępnymi w internecie oraz w bazie dokumentów uczelni, na której dany dokument powstał. W sytuacji, gdy uczelnia macierzysta przystąpiła do Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Systemu Antyplagiatowego, analizowany tekst jest również porównywany z dokumentami umieszczonymi w bazach uczelni współpracujących w ramach wspomnianego OMSA. Sam proces analizy rozpoczyna się od wprowadzenia do Systemu dokumentu w formie pliku tekstowego. Ten poddawany jest następnie analizie, której efekty ujęte są w generowanym na końcu Raporcie podobieństwa. Zawiera on, wskazane w formie Współczynników podobieństwa, procentowe wartości określające w jakim zakresie badany dokument złożony jest z zapożyczeń. Dodatkowo, do fragmentów tekstów zidentyfikowanych jako podobne, dołączana jest lista źródeł z których pochodzą zapożyczenia. Aby Raport był w pełni czytelny, w treści badanego dokumentu zaznaczone zostają fragmenty tekstu zidentyfikowane jako zapożyczone.

Ile uczelni w Polsce korzysta z Państwa pomocy w tropieniu nierzetelnych prac i nieuczciwych studentów?
Obecnie z rozwiązań antyplagiatowych oferowanych przez serwis Plagiat.pl korzystają 122 uczelnie oraz szkoły wyższe. Możliwości usprawnienia pracy kadry naukowej i studentów, udoskonalenia procedur antyplagiatowych i zapewnienie rzetelnej analizy tworzonych prac, skłaniają kolejne podmioty do nawiązywania z nami współpracy. Mając na względzie utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia, władze uczelni należących do kategorii „złotej” podjęły decyzję o objęciu ochroną antyplagiatową wszystkich powstających prac dyplomowych. Dodatkowo powiększające się grono uczelni przystępujących do Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Systemu Antyplagiatowego, w znaczący sposób pomaga tworzyć szczelny system chroniący polską naukę przed nieuczciwymi praktykami. Aktualna lista uczelni, które zdecydowały się nawiązać współprace z serwisem Plagiat.pl, znajduje się na naszej witrynie internetowej pod adresem https://www.plagiat.pl/webplagiat/main.action?menu=clients .

Ile rocznie studentów zostaje „przyłapanych”, za pomocą Państwa oprogramowania, na oszustwie?
Niestety, na to pytanie będzie mi bardzo trudno odpowiedzieć. Zadaniem Internetowego Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl jest wyłącznie wsparcie promotorów i studentów w procesie analizy prac. Decyzja o uznaniu danego tekstu za plagiat lub nie, należy natomiast do opiekuna naukowego studenta. System natomiast wyposażony jest w zabezpieczenia które skutecznie eliminują próby „oszukania” promotorów przez nieuczciwych autorów prac. W przeszłości zdarzały się przypadki wykorzystania w badanych tekstach liter pochodzących z alfabetów innych niż łaciński, które swym kształtem miały zastępować rodzime znaki ( np. zaczerpnięta z cyrylicy litera ‘c’) . Wszelkie tego typu próby oszukania Systemu są oznaczane specjalnym komunikatem w generowanym Raporcie podobieństwa. Mamy nadzieję, że stosowanie Internetowego  Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl zmienia podejście studentów do kwestii poszanowania własności intelektualnej. Chcielibyśmy, aby rzetelne opracowania badanego tematu czy odpowiedzialność za samodzielne tworzenie dorobku naukowego, nie były tylko pustymi frazesami, ale stanowiły jeden z fundamentów zasad etyki przyszłych absolwentów.

W Opolu korzysta z Państwa oprogramowania jedynie jedna uczelnia, jest to Politechnika Opolska. Studenci innych opolskich uczelni będą mogli samodzielnie sprawdzić swoje prace za pomocą plagiat.pl?
Na potrzeby testu dostęp do naszych usług jest bezpłatny w ograniczonej formie (analiza do 500 znaków na potrzeby testu – szczegóły w ślad za odnośnikiem z naszej witryny internetowej https://www.plagiat.pl/webplagiat/main.action?menu=register ). Osobom, które będą chciały sprawdzić większe ilości tekstu, proponujemy skorzystanie z usługi pozwalającej na analizę dokumentów liczących maksymalnie 500 tysięcy znaków. Trwa ona do 24 godzin od momentu wprowadzenia danych do systemu. W wyjątkowych okolicznościach termin oczekiwania na raport może się wydłużyć. Dokumenty analizowane indywidualnie są porównywane z zasobami internetu. Z naszych doświadczeń wynika, że taka forma analizy pracy pozwala studentom na weryfikację opisów cytowanych treści.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • del.icio.us
  • Wykop
Tagi:

Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1039