Strona Główna » Spotkanie, Wydarzenie » Język dyskursu politycznego w Polsce posttotalitarnej

To już XI spotkanie Grupy Logiki, Języka i Informacji (GLLI), która działa przy Uniwersytecie Opolskim jest kolektywem skupiającym przedstawicieli językoznawców, logików, filozofów, psychologów, informatyków i matematyków. Zapewnia ona forum dla wymiany idei dotyczących reprezentowanych przez nich dziedzin nauki.
Prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek (Uniwersytet Śląski) wygłosi wykład pt. Język dyskursu politycznego w Polsce posttotalitarnej.
Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany Krzysztof Tomasz Wieczorek jest kierownikiem Zakładu Logiki i Metodologii w Instytucie Filozofii Uniwersytetu
Śląskiego. Ukończył studia magisterskie z matematyki na Uniwersytecie Śląskim oraz 2 semestry teologii na Albert-Ludwigs-Universität we Freiburgu im Breisgau.
Studiował filozofię jako wolny słuchacz na uniwersytetach w Krakowie i Lublinie. Uzyskane stopnie i tytuły naukowe: magister matematyki 1978; doktor nauk
humanistycznych w zakresie filozofii 1986; doktor habilitowany [jw.] 1994; profesor nauk humanistycznych 2005.
Opublikowane książki:
• Dwie filozofie spotkania: J.Tischner-A.Nowicki (1990);
• Levinas a problem metafizyki (1992);
• Wieczne powroty Fryderyka Nietzschego (1998);
• Spory o przedmiot poznania (2004).
Redaktor prac zbiorowych, autor blisko 200 artykułów naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Slovenskeho Filozofickeho Združenia, Komisji do spraw Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Katowicach. Wykłady gościnne: Slovenska Akademia Vied, Bratislava; Universita
Palackeho, Olomouc; Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica. współpracował naukowo m. in. z: „Die Wolfsburg” Katholische Akademie des Bistums Essen;
„Renovabis” Solidaritatsaktion der Diözese München/Freising. Kierunki aktualnie prowadzonych badań naukowych: historia filozofii XX wieku (zwłaszcza w obszarze niemieckojęzycznym), fenomenologia, filozofia spotkania i dialogu, wybrane problemy teorii poznania i filozofii języka, ontologia i epistemologia wartości, filozofia religii i tanatologia.

Język dyskursu politycznego w Polsce posttotalitarnej – Krzysztof Wieczorek, Uniwersytet Śląski
Jednym z ważnych narzędzi nowopowstającego systemu demokratycznego, zwłaszcza w kraju rządzonym przez kilkadziesiąt lat przez partię komunistyczną, jest nowy typ języka używanego do formułowania treści związanych z tworzeniem demokratycznych form ustroju politycznego oraz do komunikowania w ramach struktury wielopartyjnej oraz w sytuacji pluralizmu światopoglądów, programów i wartości. Przemiany demokratyczne polegały w Polsce między innymi na wyzwoleniu się ze schematów mentalnych generowanych przez komunistyczną nowomowę. Na początku procesu transformacji ustrojowej istniała usprawiedliwiona nadzieja, że budowa nowej rzeczywistości zaowocuje nie tylko wyzwoleniem człowieka od struktur państwa policyjnego, ale także wyzwoleniem umysłu od fałszywych stereotypów, co znajdzie swoje odzwierciedlenie między innymi w języku dyskursu politycznego. Wolność słowa była jednym z najważniejszych postulatów nowej rzeczywistości. Ostatnie dwie dekady pokazały jednak, że proces demokratyzacji języka przyniósł nieco inne efekty od oczekiwanych. Współczesny dyskurs polityczny nasycił się wieloma właściwościami, które raczej rozczarowują, niż potwierdzają nadzieje z czasów powstania obywatelskiego ruchu odnowy państwa. Użytecznym narzędziem analizy cech języka dyskursu politycznego okazały się metody wypracowane w filozoficzno-filologicznych studiach nad tekstami Homera i Platona (M. Parry, E. Havelock, W. Ong). Wyniki przeprowadzonej na tej podstawie refleksji nad wypowiedziami polskich polityków z przełomu XX i XXI w. zostaną zaprezentowane w niniejszym przedłożeniu.

Data: 15.02.2011
Godzina: 12:30 – 15:30
Miejsce: Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego, sala nr 20 (ul. Katowicka 89)

źródło: www.glli.uni.opole.pl

Podziel się na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • del.icio.us
  • Wykop

Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1039