Strona Główna » Uczelnie w Opolu » Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Opolu

Jest jedną z największych i najdynamiczniej rozwijających się uczelni niepublicznych w Polsce.

 

Istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce. Wpis do rejestru uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr DNS 3-0145/TBM/89/93.

 

Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie), studia II stopnia (magisterskie), studia podyplomowe.

 

Blisko 8000 studentów z kraju i z zagranicy.

 

Bogata oferta edukacyjna: kształcenie na 10 kierunkach i 80 specjalnościach.

 

Jakość nauczania potwierdzona przez pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich badanych kierunkach (Zarządzanie, Socjologia, Politologia) na studiach I  stopnia (licencjackich) oraz na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie.

 

Szeroka oferta stypendialna: stypendia naukowe i socjalne, pomoc materialna dla najlepszych oraz dla najbardziej potrzebujących, zwolnienia z czesnego, zapomogi i nagrody.

 

 

Siedem wydziałów:

Wydział Zamiejscowy w Chełmie – kierunki: Gospodarka przestrzenna , Pielęgniarstwo, Socjologia i Zarządzanie – studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) .

 

Wydział Zamiejscowy w Elblągu – kierunki: Gospodarka przestrzenna i Zarządzanie – studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne).

 

Wydział Zamiejscowy w Krakowie – kierunki: Pedagogika, Politologia, Socjologia i Zarządzanie – studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne).

 

Wydział Zamiejscowy w Opolu – kierunki: Socjologia, Gospodarka przestrzenna, Stosunki międzynarodowe – studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne).

 

Wydział Zamiejscowy w Zabrzu – kierunek Gospodarka przestrzenna – studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne).

 

Wydział Zarządzania i Wydział Nauk Społecznych w Warszawie – prowadzą one studia licencjackie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach: Architektura i urbanistyka, Filozofia, Gospodarka przestrzenna, Pedagogika, Poltologia, Socjologiai Zarządzanie. Ponadto na Wydziale Zarządzania Szkoła prowadzi stacjonarne i niestacjonarne dwuletnie uzupełniające studia II stopnia (magisterskie). Specjalności na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie umożliwia podjęcie studiów przez absolwentów studiów I stopnia (licencjackie) innych kierunków niż Zarządzanie.

 

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego jest założycielem Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży – kierunki: Pedagogika, Socjologia, Turystyka i rekreacja i Zarzadzanie – studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne).

 

„Jański” tym wyróżnia się na tle innych Szkół Wyższych, iż oprócz programu edukacyjnego, realizuje program wychowawczy, który ma kształtować w studentach postawę służby i odpowiedzialności wobec Ojczyzny.

 

Uczy jak odnosić sukcesy działając etycznie, kształcąc jednocześnie:

 

  • umiejętność rozpoznawania wyzwań rozwojowych jakie stają przed jednostką, grupą społeczną, organizacją, narodem i społeczeństwem
  • wyobraźnię i wrażliwość społeczną powiązaną z respektowaniem i szacunkiem wobec postaw etycznych we wszystkich sferach życia indywidualnego i społecznego
  • umiejętność myślenia interdyscyplinarnego i systemowego
  • umiejętność łączenia refleksji teoretycznej z praktyką
  • umiejętność praktycznego działania poprzez unikalną koncepcję praktyk w „Jańskim”, warsztaty edukacyjne oraz edukację poprzez projekty

 

Realizując przyjęty system edukacji zawierający w sobie doświadczenia 150 letniej działalności edukacyjnej Zgromadzenia Zmartwychwstańców oraz najnowsze osiągnięcia w tym zakresie przygotowujemy do kierowania zespołami i organizacjami, umożliwiamy zdobycie praktyki również w wymiarze międzynarodowym, wypracowujemy ze studentami ich własny niepowtarzalny styl działania oparty na ich mocnych stronach, poprzez Biura Karier pomagamy studentom i absolwentom w podjęciu ciekawej pracy oraz zakładaniu własnych firm, tworzymy zaufane środowisko współpracy, aktywnie włączamy się w budowanie kondycji społeczności lokalnych.

Źródło: www.janski.edu.pl

Podziel się na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • del.icio.us
  • Wykop

Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1039