Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej

Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej
45-272 Opole, ul. gen. K. Sosnkowskiego 31

Jak to działa…?

Biblioteka Politechniki Opolskiej jest największą w rejonie Opolszczyzny biblioteką, pełniącą funkcję regionalnej biblioteki technicznej i realizującą zadania uczelnianego ośrodka informacji naukowej. Użytkownicy biblioteki mogą pracować w nowocześnie wyposażonych, przestronnych czytelniach, zaś korzystanie z księgozbioru podręcznego, uszeregowanego według układu działowego, ułatwia wolny dostęp do zbiorów.

Przeszukiwanie literatury usprawniają terminale z dostępem do komputerowego katalogu bibliotecznego oraz komputerowe stanowiska multimedialne z dostępem do Internetu i internetowych baz danych, które posiada każda biblioteka wydziałowa, wchodząca w skład międzyuczelnianej sieci bibliotecznej. Udogodnieniem są też samoobsługowe kserokopiarki na karty magnetyczne.

Centralną i najważniejszą aplikacją w Bibliotece Politechniki Opolskiej jest system informatycznej obsługi biblioteki – SOWA – udostępniony czytelnikom w 1995 r. w wypożyczalni oraz sieci lokalnej.

Od 2000 r. istnieje możliwość bezrewersowego zamawiania książek za pomocą katalogu OPAC, a od 2002 r. w Internecie dostępny jest katalog biblioteczny, umożliwiający zarówno przeglądanie jak i zamawianie dokumentów.

Zbiory, księgozbiory, katalogi…

Zbiory biblioteczne gromadzone są zgodnie z profilem kształcenia studentów, prac naukowo-badawczych i potrzeb czytelniczych. Szczególnie preferowane dziedziny nauki to:
-architektura,
- automatyka,
- budownictwo,
- budowa maszyn,
- chemia,
- ekonomia,
- elektronika,
- elektrotechnika,
- energetyka,
- fizjoterapia,
- fizyka,
- informatyka,
- inżynieria chemiczna,
- leśnictwo,
- materiałoznawstwo,
- mechanika,
- ochrona środowiska,
- organizacja i zarządzanie,
- rolnictwo,
- sport,
- telekomunikacja.

Obecnie zbiory liczą ponad 470.000 woluminów książek, czasopism polskich i zagranicznych w wersji drukowanej, norm, opisów patentowych, mikrofilmów, dokumentów dźwiękowych, dysków i dyskietek komputerowych.

Zbiory uzupełnia ponad 12.000 tytułów czasopism w wersji elektronicznej w tym 10.500 pełnotekstowych.

Bazy danych? Co tu znajdę?

Bazy tworzone w bibliotece to przede wszystkim:
- komputerowy katalog zasobów biblioteki opracowany w systemie bibliotecznym SOWA,
- baza publikacji pracowników Uczelni,
- Bank Prac Dyplomowych, Doktorskich i Habilitacyjnych,
- kartoteki zagadnieniowe obejmujące tematykę niekonwencjonalnych źródeł energii, organizacji, zarządzania i marketingu oraz Unii Europejskiej.

Biblioteka współtworzy również bazę SYMPO, odnotowującą materiały konferencyjne polskie i zagraniczne gromadzone przez 60 bibliotek naukowych w kraju oraz Bibliografię Zawartości Polskich Czasopism Technicznych BAZTECH – rejestrującą artykuły z ponad 200 tytułów czasopism technicznych.
   
W sieci udostępniona jest również zagraniczna baza abstraktowa MEDLINE oraz pełnotekstowe bazy czasopism elektronicznych: SPRINGER, ELSEVIER, EBSCO i PROQUEST.
 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • del.icio.us
  • Wykop
© 2010 Studiuj w Opolu · Subscribe:PostsComments · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress
Polityka Prywatności
Redsoft.pl - Programy na Zlecenie