Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu
45-062 Opole, ul. Kościuszki 14

Adres www: www.pedagogiczna.pl

E-mail: sekretariat@pedagogiczna.pl

Tel. 77 453-66-92, 77 454-12-40

Czynna:
Wypożyczalnia:                                                       Zbiory audiowizualne i medialne:
poniedziałek – piątek: 9.30 – 18.00                       poniedziałek, środa, piątek: 10.00 – 17.00
sobota: 9.00 – 15.00                                                    wtorek, czwartek: 9.00 – 15.00

Czytelnia:                                                                                 Katalogi:
poniedziałek – piątek: 9.00 – 18.00                         poniedziałek – piątek: 9.00 – 17.45
sobota: 9.00 – 15.00                                                          sobota: 9.00 -14.45

Z HISTORII BIBLIOTEKI
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, jeszcze pod nazwą Centralna Biblioteka Pedagogiczna, powstała w 1951 roku z inicjatywy Teodora Musioła, decyzją Wydziału Oświaty Wojewódzkiej Rady Narodowej. Od końca 51` biblioteka funkcjonuje już pod dzisiejszą nazwą.
Początkowo skromne zbiory biblioteki (336 książek), w przeciągu dwóch lat rozrosły się do 20 tysięcy woluminów. Wtedy tez pierwszą siedzibę, z ulicy Ozimskiej przeniesiono na ulicę Piastowską. W 1954 r. uruchomiono przy czytelni ośrodek informacyjno-bibliograficzny, którego zadaniem było udzielanie informacji oraz sporządzanie bibliografii. W 1963 roku przy ulicy Strzelców Bytomskich utworzona została filia PBW, gromadząca zbiory obcojęzyczne, zaś w dwa lata później utworzono Gabinet Środków Audiowizualnych (dzisiaj Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizualnych), który gromadzi i nieodpłatnie udostępnia nauczycielom oraz studentom środki dydaktyczne na nośnikach takich jak filmy, dokumenty dźwiękowe, programy multimedialne, przezrocza i zbiory graficzne.
Nieustannie powiększające się zbiory biblioteki były przyczyną kolejnej przeprowadzki. 17.12.1982 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opolu przyznało PBW 19 pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 14 (po II Liceum Ogólnokształcącym), w którym biblioteka mieści się do dnia dzisiejszego. Obecnie budynek zajmowany jest przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Opolu i Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
W grudniu 2006 r. biblioteka zakupiła system biblioteczny ALEPH. Od tamtej pory, dzięki stworzeniu dostępnego w Internecie katalogu centralnego, uwzględniającego zbiory PBW i wszystkich filii, możliwe stało się zamawianie książek przez Internet i uruchomienie w 2009 roku elektronicznej wypożyczalni.

ZBIORY BIBLIOTECZNE
Wypożyczalnia
Bogate zbiory Biblioteki Pedagogicznej zawierają m.in. wydawnictwa zwarte i czasopisma, a także zbiory audiowizualne na różnych nośnikach. Księgozbiór składa się z wydawnictw ogólnoinformacyjnych (bibliografie, słowniki), publikacji naukowych oraz popularnonaukowych, podręczników szkolnych, literatury pięknej, a także opracowania z
dziedziny pedagogiki, psychologii oraz metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów. Nauczyciele znajdą tu także literaturę związaną  z reformą systemu edukacji i materiały dotyczące awansu zawodowego. Osoby zainteresowane historią oświaty i wychowania, piszące prace badawcze z tej dziedziny mogą korzystać z tworzonego w PBW Archiwum Pedagogicznego.

Jak czytamy na stronie internetowej biblioteki, podstawowy księgozbiór zgromadzony przez PBW składa się z ponad 615 000 egzemplarzy udostępnianych w bibliotece głównej i w bibliotekach filialnych. Zbiór książek dostępnych do wypożyczenia na zewnątrz w bibliotece głównej liczy 166 000 woluminów wydawnictw zwartych i obejmuje wszystkie rodzaje piśmiennictwa. Do dyspozycji czytelników pozostaje 11 500 jednostek zbiorów audiowizualnych ponad 200 tytułów czasopism.

Czytelnia
Czytelnia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej udostępnia zbiory podręczne oraz inne materiały piśmiennicze zgromadzone w bibliotece „na miejscu”. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani po okazaniu dokumentu tożsamości i prawidłowym wypełnieniu rewersu.
 
Do dyspozycji czytelników pozostają:
- wydawnictwa informacyjne – encyklopedie, słowniki rzeczowe i językowe, leksykony
- podstawowe wydawnictwa prawnicze – dzienniki ustaw i rozporządzeń,
- kompedia wiedzy – z głównych dyscyplin naukowych,
- księgozbiór specjalistyczny – z dziedziny pedagogiki, psychologii, socjologii, programy nauczania, opracowania metodyczne, materiały repertuarowe,
- wydawnictwa ciągłe – pedagogiczne, bibliotekarskie, naukowe, popularno – naukowe,
społeczno – kulturalne, dzienniki ogólnopolskie i regionalne.

W Czytelni istnieje możliwość wykonania odbitek ksero materiałów bibliotecznych wg cennika usług poligraficznych:

- format A5 jednostronne 0,25 zł
-            A5 dwustronne 0,50 zł
-            A4 jednostronne 0,25 zł
-            A4 dwustronne 0,50 zł
-            A3 jednostronne 0,50 zł
-            A3 dwustronne 1,00 zł
Wypożyczalnia zbiorów audiowizualnych i medialnych
Zbiory specjalne udostępnia się bezpłatnie wszystkim czytelnikom PBW posiadającym ważną kartę biblioteczną. Wypożyczalnia udostępnia zbiory takie jak:

1. dokumenty dźwiękowe:
- nagrania muzyczne i muzyczno – literackie z kanonu programowego, piosenki dla dzieci, zajęcia muzyczno – ruchowe, muzyka klasyczna, poezja śpiewana, utwory historyczno – patriotyczne, muzyka i tańce ludowe, muzyka etniczna krajów i narodów,
- nagrania literackie z kanonu programowego, recytacje poezji i prozy, bajki muzyczne, słuchowiska,
- nagrania do nauki języków obcych,
- inne nagrania, takie jak: odgłosy przyrody;

2. dokumenty elektroniczne:
- multimedialne encyklopedie, programy edukacyjne,
- komputerowe podręczniki, słowniki;

3. dokumenty filmowe (filmy i programy edukacyjne, filmy fabularne):
- do przedmiotów nauczania, kształcenia wczesnoszkolnego, przedszkola,
- do zagadnień wychowawczych,
- z zakresu edukacji ekologicznej, zdrowotnej, regionalnej, czytelniczej i medialnej, europejskiej i in.,
- filmowe i teatralne adaptacje lektur szkolnych;

4. zbiory ilustracyjne:
- fotografie,
- rysunki,
- reprodukcje malarskie,
- albumy.
Warto dodać, że dla zarejestrowanych w Bibliotece czytelników funkcjonuje wypożyczalnia międzybiblioteczna, która stanowi szczególną formę udostępniania czytelnikom zbiorów, pochodzących spoza biblioteki. Dzięki wypożyczalni międzybibliotecznej możliwe jest sprowadzenie jednorazowo 5 książek i czasopism z innych bibliotek w kraju. Woluminy takie udostępniane są wyłącznie w czytelni Biblioteki Pedagogicznej, zaś usługa jest płatna (12 zł od pozycji). Zamówienia realizuje Katarzyna Kamińska w Wypożyczalni Zbiorów Audiowizualnych i Medialnych.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • del.icio.us
  • Wykop
© 2010 Studiuj w Opolu · Subscribe:PostsComments · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress
Polityka Prywatności
Redsoft.pl - Programy na Zlecenie